Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisteriseloste laadittu 21.9.2005
Rekisteriseloste päivitetty 4.6.2012

1  Rekisterinpitäjä

Lahden Seudun Sihteerit ja Assistentit ry
 

2  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhdistyksen jäsenasioiden hoitaja

3  Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenrekisteri

4  Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Yhdistys ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Rekisterin tarkoitus on yhdistyksen jäsenyyksien hallinta, mm. jäsenmaksujen laskutus ja seuranta, yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen ja merkkipäivämuistamiset.

5  Rekisteriin kerättävät tiedot

- jäsenen nimi  
- syntymäaika
- kotipaikka
- osoite- ja puhelinnumerotiedot jäsenen ilmoittamassa laajuudessa
- työnantajan nimi ja yhteystiedot jäsenen ilmoittamassa laajuudessa
- päivämäärä, jolloin henkilö on hyväksytty jäseneksi
- tieto mahdollisesta eläkkeellä olosta (jäsenmaksun suuruuden määräämiseksi)

6  Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään jäseneltä itseltään ja päivitetään hänen oman ilmoituk­sensa mukaan.

7  Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Postitusosoite-, sähköposti- ja työpaikkatietoja yhdistyksen hallitus voi luovuttaa tapaus­kohtaisesti yhteistyökumppaneille yhdistyksen tarkoituksen toteut­tamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulko­puolelle.

Jäsenten tärkeimmät yhteystiedot ovat näkyvissä yhdistyksen Internet-sivuilla, mutta vain jäsenten käytössä käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

8  Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston säilyttää yhdistyksen jäsenasioiden hoitaja lukitussa tilassa. Hallituksen jäsenten tietokoneilla mahdollisesti olevat sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Hallitustyöskentelystä eroava jäsen hävittää koneellaan olevat jäsentiedot.

9  Tietojen tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallen­netut tiedot. Tietojen tarkistuspyyntö on tehtävä kirjalli­sesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10  Tietojen korjaaminen

Muuttuneet tiedot ja mahdolliset virheellisyydet jäsenen tulee ilmoittaa viipymättä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle